Нагороди професіоналам

Губернатор Хабаровського краю нагородила лауреатів премії в області профосвіти

31 жовтня губернатор Хабаровського краю В'ячеслав Шпорт вручили щорічну премію в галузі професійної освіти. В цьому році дипломів і грошових заохочень удостоїлися тридцять найкращих представників професорсько-викладацького складу регіону.

Поступальний розвиток Хабаровського краю багато в чому визначається якістю професійної підготовки робітничих кадрів та фахівців, можливістю використання результатів наукових досліджень не тільки в навчально процесі, а й впровадження їх у виробництво. Вирішення цих завдань безпосередньо залежить від статусу викладача, його ІННОВАЦІЙНОГО мислення, використання освітніх технологій, що відповідають сучасним завданням розвитку економіки краю.

Присудження премії губернатора краю викладачам установ професійної освіти — це визнання заслуг у важку, але благородній справі — підготовці кваліфікованих робітничих кадрів і фахівців.

В даний час в системі профосвіти краю зайняті 6,2 тисячі педагогів. З 2002 року лауреатами премії, яка присуджується за заслуги в галузі підготовки кадрів, стали 177 найбільш яскравих співробітників професійної школи. Серед них 79 професорів і доцентів вищий навчальних закладів, 64 викладача і майстра виробничого навчання середнього та 34 — початкової професійної освіти.

Як відзначили В'ячеслав Шпорт, поступальний розвиток Хабаровського краю багато в чому визначається якістю підготовки фахівців. Вирішення цього завдання безпосередньо залежить від статусу самого викладача, його компетентності. Завдяки сучасним освітнім технологіям результати наукових досліджень, отриманий під час навчання, можуть відразу впроваджуватися у виробництво. За думку глави регіону, це відкриває широкі можливості для інноваційно-орієнтованих підприємств.

— Практика довела, що визначальним фактором розвитку будь-якої економіки є не фінанси, а її кадровий потенціал, — відзначили в ході нагороджень губернатор. — Наш край є не тільки природно-сировинну комору Росії, але й регіон з розвиненою науково-технічною інфраструктурою. І сьогодні йому як ніколи потрібні висококласні фахівці. Саме тому утворення приділено особливе значення. У найближчі роки система профпідготовки кадрів піддасться модернізації. Буде оновлено матеріально-технічна база установ, налагоджені прямі контакти з роботодавцями. Бажаю вчителям професійних успіхів, талановитих учнів і неперевершених досягнень.

На відміну від минулих років починаючи з 2010 року кількість лауреатів премії губернатора збільшено до 30 осіб, а сума премії становить 20 000 рублів. Крім того, введена Номінація для молодих викладачів закладів професійної освіти всіх рівнів.

У числі нагороджених — доктор технічних наук, професор Тихоокеанського ДЕРЖАВНОГО університету Ернст Хосеновіч Рі, кандидат технічних наук, доцент тогу Ігор Миколайович Пугачов, кандидат технічних наук, доцент Комсомольського-на-Амурі ДЕРЖАВНОГО технічного університету Володимир Сергійович Щетиніна; майстер виробничого навчання ПУ № 18 г . Комсомольська-на-Амурі Сергій Владиславович Ізмайлов; майстер виробничого навчання ПУ № 14 м. Комсомольська-на-Амурі Дмитро Анатолійович Фомічов; викладач спеціальних дисциплін ПУ № 14 (м. Комсомольск-на-Амурі) Світлана Юріївна Плешкова.

Що стосується КГОУ НВО «Професійне училище № 14», особливо ПУ відзначилося в квітні цього року, коли на його базі проводився Крайової конкурс професійної майстерності з професії «машиніст дорожніх і будівельних машин». У цьому конкурсі перше і 2-е місце зайняли учні даного училища — члени гуртка «Механізатор», керівником якого є Дмитро Фомічов.

— На заняттях гуртка хлопці з купи заліза зібрали двигуни внутрішнього згоряння, Які згодом стали чинними експонатів, — говорить директор ПУ № 14 Віктор Юрійович Бобін.

Світлана Юріївна Плешкова працює в училищі більше 15 років. В даний час вона є викладачем декількох взаємопов'язаних дисциплін: верстатник деревообробних верстатів, контролер напівфабрикатів і виробів з деревини. Готує фахівців з настроювання, налагодження та обслуговування верстатів деревообробки, контролю деревообробного виробництва, сортування матеріалів і виробів з деревини, контролю лісозаготівельного виробництва та лісосплаву.

Фахівці професійного училища № 14 Впевнені: їх випускників чекають на виробництві.

Аліна Миронова,

Олександр Талаєв,

Фото Олександра Талаєва